Nötkreatur

Bolusar från Animax https://animax-vet.com/

Hur och när ska den ges?

Bolusarna ges via munnen med en bolusingivare. Ingivaren förs försiktigt in längst bak i djurets mun där bolusen kan släppas, djuret kommer då svälja bolusen tack vare sväljreflexen. Bolusen är populär att ge till kon vid sinläggning. Dosering: Kroppsvikt över 500 kg = 1 bolus.

Spårämnen/Mineraler

Jod: Jodbrist kan yttra sig i nedsatt fertilitet, dålig tillväxt, senaborter, dödfödda kalvar, ökad kalvdödlighet, minskad mjölkkvalitet eller produktion, metaboliska rubbningar och nedsatt immunitet till ökad mottaglighet för diarrésjukdomar och parasiter. Ses ofta samtidigt med selenbrist då utnyttjandet av jod är beroende av selen.

Selen: Halterna av selen i Finland är bland de lägsta i världen. Selenbrist visar sig i muskeldegeneration, nedsatt fertilitet och ökad frekvens dödfödda kalvar.

Kobolt: Är bas i bildandet av vitamin B12 som behövs bl.a för ämnesomsättningen och normal nervfunktion. Brist på kobolt ger nedsatt aptit och tillväxt men är svår att upptäcka eftersom förändringarna uppstår under lång tid.


Den ultimata spårämnesprodukten till kalvar från 75 kg. Bolusen ger tillskott av Jod, Kobolt, Selen och *Koppar i upp till 6 månader.

Den ultimata spårämnesprodukten till kalvar från 75 kg. Bolusen ger tillskott av Jod, Kobolt, Selen och *Koppar i upp till 6 månader.

Spårämnesbolus till nöt över 500 kg. Innehåller jod, kobolt och selen. Kroppsvikt över- 500 kg = 1 bolus.

Ett nytt kalciumtillskott från för dig som föredrar att ge en kapsel/bolus framför kalciumpasta. Innehåller kalciumkarbonat i en hård gelatinkapsel. Vid köp av hel kartong ges 10% rabatt (6st burkar i en hel kartong)

Spårämnesbolus till nöt över 200 kg. Innehåller jod, kobolt, selen och koppar. Kroppsvikt 200-500 kg = 1 bolus. Kroppsvikt >500 kg = 2 bolusar.

Spårämnesbolus till nöt över 200 kg. Innehåller jod, kobolt och selen. Kroppsvikt 200-500 kg = 1 bolus. Kroppsvikt 500 kg = 2 bolusar