Foder


Raisioagro

Raisioagro är den nya generations lantbruksbutik.

Foderraisio Ab och Raisios enhet för spannmålshandel fusionerades 1.1.2012 till Raisioagro Ab. Raisioagro är den nya generationens spannmålshandel, men också en välbekant och pålitlig kompanjon. Utöver förstklassiga foder och yrkesskicklighet inom husdjursutfodring och växtodling erbjuder Raisioagro sina producenter ett högklassigt utbud av andra produktinsatser och -tillbehör.


Finska foder

Finska foder är känt särskilt för sin progressiva forskning och produktutveckling och för sina högklassiga produkter och servicekoncept. Företaget står också till buds med heltäckande foderanalys och utfodringsplanering. Finska Foders produkter saluförs av Hankkija-kedjan och Yrmas butiker.


Spannex

Spannex arbetar som grossist inom produktområdena handelsvaror och foder. Kontor, lager och produktion ligger i Vänersborg. Affärsidén är att vara en kundorienterad grossist med ett väl utbyggt distributions- och återförsäljarnät. Nyckelord är närhet till kunden, effektivitet och service. Företaget har 5 anställda och en omsättning på ca 80 milj. kronor.