PRODUKTIONSdjur


För att du som kund skall kunna köpa produkter till konkurrenskraftiga priser så är vårt lager av produkter begränsat. Istället håller vi kontinuerliga leveranser från våra leverantörer. Vissa artiklar finns på hylla medans andra kommer efter att du som kund har gjort beställningen hos oss! Uppskattad leveranstid är ca 1 vecka, beroende på leverantör. Beställningar sker enkelt och smidigt per telefon/email eller vid besök hos oss.

Nuoli-Melli Magnesium
på betet

Nuolu-Melli för betet innehåller rikliga mängder lättabsorberat magnesium som till viss del är i form av kelat. Dessutom innehåller produkten zeolit som balanserar upp den ammoniakbelastning som proteinhaltigt gräs utgör. Mjölkkors behov av Nuolu-Melli beror på baskraftfodret. Fastän man utfodrar med allfoder, kan man ha en hink i koavdelningen. Då räcker det med 50 g/dag. Om man utfodrar med spannmål-halvkoncentrat behövs 150-200 g/dag. Om kraftfodret är enbart spannmål+ ryps, behövs 150-200 g Nuolu-Melli + 150 g Pihatto-Melli. För ungdjuren räcker det med en mindre mängd.

Nuoli-Melli Kalcium till
mjölkkor och växande djur

Det kalciumhaltiga Nuolu-Melli kan ges som mineralfoder till kor i lösdrift under laktationen. Det kan också ges till digivande dikor, ungdjur, får och hästar. Produkten innehåller också A-, D- och E-vitaminer och spårämnen.En del av kalciumet är i kelatform vilket gör absorberingen effektivare. Smaklig melass ger också vommikroberna energi.

Alla Nuolu-Melli-hinkar är tillslutna med folie, vilket garanterar en hållbarhet på 12 månader.