Bevattning


RMV

Närheten till våra kunder är den samma nu som då, även om inriktningen på verksamheten har förändrats under åren. Sedan början av 70-talet tillverkar vi egenutvecklade bevattningssystem för lantbruket. Vi har levererat över 4 000 bevattningsmaskiner och är din kompletta leverantör av bevattningssystem.

Rosenqvists Irrigation har en marknadsledande ställning inom bevattningssystem till det svenska lantbruket, men har även en rad kunder runt om i världen.


Avagro

Today Avagro is specialized in machinery and equipment for vegetables, potatoes and berries, with sales over whole Finland. We are supported by first class manufacturers from e.g. Belgium, France, Holland, Israel, Italy, Spain and UK.


Aquadrip

Vi erbjuder tjänster och produkter inom två verksamhetsområden: Vattenteknik och bevattning. Gemensamt för de båda verksamheterna är enkel, effektiv och ekologisk användning av vatten. Inom området vattenteknik arbetar vi i huvudsak med partikelfiltrering. Aquadrip erbjuder ett stort utbud av filter för filtrering av vatten inom industri, bevattning och kommunal verksamhet. Merparten av våra lösningar inom filtrering sker med filter från Amiad, Filtomat och REKO.


Tykoflex

Tykoflex AB är ett familjeföretag som i många år har försett marknaden med högkvalitativa produkter för fiberkommunikation och flexibla kopplings-element för rör- och vattensystem. Allt utvecklat och producerat i Tyresö.


Impel

Vi är specialiserade på att utveckla kundunika produkter och systemlösningar inom flödesteknik. Idag kan de flesta produkter specialanpassas för att minimera kundernas egna arbetsinsatser som i sin tur ger lägre kostnader. Vi har det senaste inom modern teknik, egen produktionsanläggning och ett av marknadens bredaste produktsortiment med över 7 000 artiklar i lager. Impel har över 40 års samarbete med internationella leverantörer, vilket gör att vi snabbt kan finna rätt produkt och lösning åt våra kunder.


Kagon

Vår verksamhet är idag landsomfattande vad beträffar sågverk och hyvlerier. Regionalt i Dalarna har vi byggt upp en motsvarande verksamhet mot industrin i allmänhet. Vi erbjuder våra kunder det mesta som behövs för verksamheten i form av verktyg, förnödenheter och förbrukningsmaterial. Vi har gedigen kunskap och lång erfarenhet inom områdena sönderdelnings verktyg för träindustri, rullningslager och tillbehör, rem- och kedjetransmissioner, pneumatik samt verktyg för skärande bearbetning.